Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku

Realizacja 2019-2020
Beneficjent: Gmina Lwówek
Partner Projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku
Cel projektu:
Celem projektu jest ograniczenie zjawisk kryzysowych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lwówek w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów i przestrzeni publicznych oraz zintegrowanie działań w sferze społecznej.
Zakres rzeczowy:
– przebudowa nawierzchni Rynku (dróg, chodników, miejsc parkingowych i płyty Rynku)
– zmiana organizacji ruchu kołowego oraz lokalizacji miejsc postojowych,
– budowa obiektu przeznaczonego na cele społeczne,
– budowa wiaty przystankowej,
– modernizacja pomp wodnych z przeznaczeniem na fontanny,
– zmiana oświetlenia drogowego oraz płyty rynku wraz z elementami iluminacji,
– modernizacja istniejącego zegara,
– budowa oraz dobór elementów małej architektury,
– zmiana układu zieleni,
– przebudowa oraz budowa sieci instalacyjnych,
– wyposażenie placu Rynku w elementy małej architektury takie jak (ławki, kosze na śmieciu, kosze naśmieci, gazony, murki oporowe)
Wartość projektu (wg umowy dofinansowania): 7.653.848,23 zł
Wartość dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 :    5.563.448,82 zł

Regulamin konkursu „Kultura to nie nuda”

Regulamin konkursu „KULTURA TO NIE NUDA!” Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin, dzieci i dorosłych – mieszkańców gminy Lwówek. Prace konkursowe można przesyłać od 18.03.2020 r. do 31.03.2020 r. z możliwością przedłużenia tego … Czytaj dalej

Informacja o pozyskanych środkach

Informujemy, że MGOK Lwówek otrzymał darowiznę w ramach projektu „Doposażenie zespołów tanecznych w stroje i akcesoria” na poziomie 10.000,00 zł od firmy GAZ-SYSTEM w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Loklanych. W ramach przekazanych środków zakupiono stroje, pompony, furażerki oraz akcesoria do tańca dla zespołu marżonetek oraz grup młodszych.

 

3. koncert jubileuszowy zespołu Albatross

AKTUALIZACJA!: 

Brak wejściówek na 3 koncert. Jednocześnie informujemy, że o 20:30 odbędzie się 4. koncert, a wejściówki są już dostępne w biurze MGOK.

Informujemy, że darmowe wejściówki na 3. koncert z okazji 45-lecia zespołu Albatross są już dostępne w biurze MGOK.

Koncert odbędzie się 13.12.2019 r. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej MGOK.