Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć stacjonarnych w MGOK Lwówek na rok szkolny 2017/2018!

INFORMACJA: W czasie ferii zimowych 12-21 lutego 2018r. obowiązuje przerwa również w zajęciach w MGOK.

 

PONIEDZIAŁEK

16:00 – 18:00 nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych / instruktorzy: Sławomir Framski, Ryszrad Bochna, Bartłomiej Krawczak

18:00 – 21:00 próba Lwóweckiej Orkiestry Dętej / kapelmistrz Jacek Kortylewicz

 

WTOREK

15:45 – 17:30 zajęcia taneczne dla dzieci z elementami baletu* / instruktor Lucyna Nowak

16:30 – 18:00 próba dziecięcego zespołu wokalnego „SPOKO” / instruktor Ryszard Bochna

17:45 – 20:00 zajęcia mażoretek tańczących przy Lwóweckiej Orkiestrze Dętej / instruktor Lucyna Nowak

18:15 – 19:30 próba zespołu śpiewaczego „Lwówianki” / instruktor Ryszard Bochna

 

ŚRODA

14:00 – 19:00 indywidualna nauka gry na gitarze* / instruktor Marek Suliga

17:00 – 19:00 próby zespołu muzycznego „Albatross” / instruktor Karol Rogacz

19:00 – 21:00 próby zespołu wokalnego „Mała Grupa Społeczna” / instruktor Karol Rogacz

 

CZWARTEK

16:00 – 17:15 kreatywna plastyka dla dzieci* / instruktor Karolina Nowak

18:30 – 20:00 warsztaty teatralne dla młodzieży / instruktor Mikołaj Troszczyński

 

PIĄTEK

16:30 – 18:30 warsztaty wokalne / instruktor Sandra Rugała / NOWOŚĆ! 

19:00 – 20:30 próby Lwóweckiej Grupy Teatralnej / instruktor Bogna Witosławska

 

Na każde zajęcia oraz do każdej z wyżej wymienionych grup można się zapisać w trakcie roku szkolnego!

ZAPRASZAMY!

 

*zajęcia płatne