Archiwum zamówień publicznych

Lwówek: Bezpieczne dojście do obiektów użytku publicznego poprzez zagospodarowanie terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Lwówku nr sprawy MGOK.230.2.14
Numer ogłoszenia: 111213 – 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

ogłoszenie o zamówieniu

siwz_2014

zal_nr_1_wzor_oferta

zal_nr_2_osw_o_spel_war_udzialu

zal_nr_3_osw_o_brak_podstaw_do_wykluczenia

zal_nr_4_grupa_kapitalowa

zal_nr_5_wykaz_wyk_robot

zal_nr_6_wykaz_osob

zal_nr_7_osw_ze_osoby_pos_uprawn

zal_nr_8_projekt_umowy

zał_nr_9_do_siwz_plan_zagospodarowania_terenu_działki (800x600)

 

zał_nr_10_do_siwz_konstrukcja_pochylni_dla_osób_niepełnosprawnych (800x600)

 

zał_nr_11_do_siwz_inwentaryzacja_sanitariaty (800x600)

 

zał_nr_12_do_siwz_stan_projektowany_sanitariaty (800x600)

 

zał_nr_13_do_siwz_sstwr_do_poszczególnych_etapów_realizacji_zamówienia

zał_nr_14_do_siwz_stwior_chodniki_i_inne_utwardzenia_nawierzchni_z_brukowej_kostki_betonowej

zał_nr_15_do_siwz_stwior_obrzeza

zał_nr_16_przedmiary_robót_do_wykonania