O Nas

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku działa na podstawie Statutu, który określa strukturę, cele i zadania Ośrodka oraz podstawy prawne jego działania.
Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, którego organizatorem jest Gmina Lwówek, a organem powołującym jest Rada Miejska w Lwówku.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
* edukacja kulturalno – oświatowa i wychowanie przez sztukę
* upowszechnianie dóbr kulturalnych
* tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
* organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych
* merytoryczna pomoc w organizowaniu różnych form życia kulturalnego w środowiskach lokalnych

W skład MGOK wchodzi- Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku jest instytucją służącą całemu społeczeństwu gminy Lwówek.