11 listopada w Lwówku

13.11.14 | Aktualności

Podobnie jak poprzednimi laty, Święto Niepodległości w Lwówku rozpoczęła msza święta za Ojczyznę z kościele parafialnym. Następnie goście oraz uczestnicy przemarszu przy akompaniamencie Lwóweckiej Orkiestry Dętej przeszli pod pomnik Wdzięczności. Tam część oficjalną rozpoczęło odegranie hymnu narodowego. Po złożeniu wiązanek przez liczne delegacje głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek – Pan Piotr Długosz. W kilku słowach wspomniał historię narodowego swięta oraz zachęcił do brania czynnego udziału w uroczystościach tego dnia. O godzinie 13:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się niepodległościowy koncert Lwóweckiej Orkiesrty Dętej. Podczas niego Pan Zbigniew Baranowski – właściciel „Piekarni cukierni Baranowscy” opowiedział o historii rogala świętomarcińskiego oraz zdradził kilka szczegółów dotyczących jego receptury. Po wszystkich uroczystościach tego dnia odbył się poczęstunek tradycyjnymi rogalami w MGOK.