INFORMACJA

16.06.16 | Aktualności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku informuje, że sprzedaż miejsc handlowo-gastronomicznych oraz pod działalność rozrywkową podczas XVII Lwóweckiego Święta Chleba rozpocznie się 20 czerwca 2016 roku.

Wszystkie, niezbędne dokumnety będą dostępne na stronie internetowej MGOK w zakładce „XVII Święto Chleba” lub do pobrania osobiście w godzinach pracy MGOK.