Oferta dla handlowców – XIV Lwóweckie Święto Chleba

16.07.13 | Aktualności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku informuje, że od dnia 17 lipca 2013 roku rozpocznie się termin zgłaszania ofert na stanowiska handlowe, dzierżawy gruntu pod działalność rozrywkową oraz powierzchnię reklamową podczas imprezy masowej „XIV Lwóweckie Święto Chleba” organizowanej w dniach 31 sierpnia- 01 września 2013 roku.

Cennik, mapa sytuacyjna, numery i powierzchnie stanowisk pod stoiska handlowe oraz druk karty zgłoszenia oferty znajdują się na stronie internetowej: www.mgok.lwowek.com.pl  oraz  www.lwowek.com.pl

Powyższe druki można również odebrać w M-GOK Lwówek codziennie w godzinach urzędowania. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 31 lipca 2013 roku.

Oferty można składać osobiście lub przesłać listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku, Al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacje można uzyskać pod nr tel. 61-44-14-449 lub 503-091-700.

Wybór ofert sprzedaży nastąpi najpóźniej do dnia 09 sierpnia 2013 roku, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni.

DRUKI DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE

CENNIK

MAPKA

ZAŁĄCZNIK DO MAPY