Regulamin konkursu „Kultura to nie nuda”

18.03.20 | Aktualności

Regulamin konkursu „KULTURA TO NIE NUDA!”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin, dzieci i dorosłych – mieszkańców gminy Lwówek.
 3. Prace konkursowe można przesyłać od 18.03.2020 r. do 31.03.2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać mejlowo na adres: organizacja.imprez@mgok.lwowek.com.pl lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na fanpage’u MGOK Lwówek na Facebooku z dopiskiem: imię i nazwisko autora, numer kontaktowy oraz adres mejlowy.
 5. Praca konkursowa musi zostać zaakceptowana po przesłaniu przez organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o zaakceptowaniu w formie wiadomości zwrotnej.
 6. Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności poprzez różne formy przedstawienia pomysłu na spędzanie wolnego czasu w warunkach domowych.
 7. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.
 8. Trzy najciekawsze prace w uznaniu komisji konkursowej zostaną nagrodzone rzeczowymi nagrodami głównymi.
 9. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową.
 10. Praca konkursowa musi zawierać się w temacie „spędzanie wolnego czasu w domu” może być wyrażona jako:
 • – zdjęcie lub reportaż fotograficzny
 • – wiersz, piosenka, utwór literacki, recenzja (w formie nagrania audio lub video, lub tekstu)
 • – praca plastyczna (wykonana w dowolnej technice) (prosimy o przesłanie zdjęcia pracy, a w wyznaczonym terminie po zakończeniu konkursu dostarczenie jej do MGOK Lwówek)
 • – film
 • – praca typu: puzzle, gra planszowa, gra karciana, quiz (prosimy o przesłanie zdjęcia lub nagrania pracy, a w wyznaczonym terminie po zakończeniu konkursu dostarczenie jej do MGOK Lwówek)
 • – inna forma wyrazu artystycznego zaakceptowana przez organizatora konkursu po przesłaniu pracy
 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym indywidualnie każdemu z uczestników oraz ogłoszonym na fanpage’u MGOK Lwówek na Facebooku po zakończeniu czasowego zawieszenia działalności związanym z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 2. Wszystkie prace zostaną zwrócone uczestnikom po wystawie oraz wręczeniu nagród.
 3. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mejlowy) przez MGOK Lwówek.
 4. Decyzje komisji oceniającej prace są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.
 5. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA           

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą we Lwówku przy al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Czekała, e-mail: biblioteka_lwowek@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu „Kultura to nie nuda” a imię i nazwisko autorów przesłanych prac będą udostępnione na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu i wystawy prac konkursowych. Pozostałe dane nie będą udostępniane.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest art. 6 ust 1 pkt a RODO
 5. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do zorganizowania konkursu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • – przenoszenia danych,
 • – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.