XXI Lwóweckie Święto Chleba – stoiska handlowe

08.07.21 | Aktualności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku informuje, że od 12 lipca 2021 roku rozpoczyna się termin zgłaszania ofert na stanowiska handlowe podczas imprezy „XXI Lwóweckie Święto Chleba” organizowanej w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku we Lwówku, na terenie placu festynowego pomiędzy ulicami Źródlaną a Parkową.

Cennik, mapa sytuacyjna, numery i powierzchnie stanowisk pod stoiska handlowe oraz druk karty zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej MGOK Lwówek: mgok.lwowek.com.pl w zakładce „XXI Lwóweckie Święto Chleba”. Powyższe druki można również odebrać osobiście w biurze MGOK Lwówek.

Ostateczny termin składania ofert upływa 6 sierpnia 2021r. o godzinie 16:00. Wszelkie pytania związane ze sprzedażą prosimy kierować do pracownika MGOK Lwówek: Marlena Augustyniak – 697 174 412, mgok.lwowek@wp.pl

Oferty można składać: – osobiście w biurze MGOK Lwówek (po wcześniejszym umówieniu) – listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek – mailowo na adres: mgok.lwowek@wp.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: OFERTA – ŚWIĘTO CHLEBA) W razie jakichkolwiek pytań informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 697 174 412. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, które zostało wysłane drogą mailową w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt telefoniczny.

Wybór ofert sprzedaży nastąpi najpóźniej do 11 sierpnia 2021 roku, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do dobrowolnego wyboru pod względem rodzaju, ilości oferowanych usług i asortymentu.

Podpisywanie umów nastąpi od 16 do 18 sierpnia 2021 roku. W przypadku niesprzedania lub zwolnienia stanowiska, informacja o ponownym składaniu ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOK Lwówek.