XXI Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych

10.11.22 | Aktualności

9 listopada 2022 r. w MGOK w Lwówku odbył się XXI Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorem przeglądu były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grońsku.
Celem Przeglądu była prezentacja umiejętności aktorsko – tanecznych osób z niepełnosprawnościami, przedstawienie spraw nurtujących to środowisko, wymiana doświadczeń między grupami oraz integracja uczestników.
W tym roku na scenie zaprezentowało się 8 zespołów:
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek Warsztat Terapii Zajęciowej Grońsko
– PSONI Koło Grodzisk Wielkopolski Warsztat Terapii Zajęciowej
– Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach
– Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Zbąszyń ,Warsztat Terapii Zajęciowej
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Tęcza” Warsztat Terapii Zajęciowej Kwilcz
– Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolsztynie
– Stowarzyszenie Duszki ,, Duszek”
– ŚDS Sielinko
Po zakończonych występach jury w składzie: p. Ewa Ratajczak, p. Elżbieta Gaj, p. Paula Nowak podsumowało wszystkie przedstawienia i wręczyło grupom dyplomy oraz skromne upominki.
via WTZ Grońsko