Informacja o zajęciach

Informujemy, że ostatnie zajęcia stacjonarne w MGOK w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się 21.06.2019r. Następnie rozpoczyna się przerwa wakacyjna.

O terminie rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym poinformujemy na początku września. 

Życzymy udanych wakacji! 🙂

 

 

Spotkanie mam w MGOK

Kilka dni po Dniu Matki i Dniu Dziecka w MGOK odbyło się spotkanie wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach MGOK oraz ich mam. Zespoły przygotowały specjalny program podsumowujący ich pracę w kończącym się roku szkolnym. Każda z Pań otrzymała symboliczny kwiatek od swojej pociechy, a te – słodkie upominki… 🙂

 

 

Podsumowanie roku ze „Światem Sztuki”

„Świat sztuki” to cykl edukacyjnych spotkań ze sztuką organizowanych przez poznańską grupę MOZAIKA. Tematyczne wizyty artystów w kończącym się roku szkolnym odbywały się co miesiąc w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Lwówku. W każdym zaprezentowany został inny rodzaj sztuki lub kultury regionalnej.

Artyści opowiadali między innymi o muzyce niepodległej Polski, tradycyjnych pieśniach i zwyczajach związanych z powitaniem wiosny, kulturze Poznania oraz bliskiego wschodu. Każda z wizyt przepełniona była muzyką, tańcem oraz pięknymi rekwizytami i scenografią, które są autorsko przygotowywane na każdą okazję.

W spotkaniach uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe działające w gminie Lwówek. Warto wspomnieć, że za każdym razem dzieci żywo uczestniczą w zajęciach oraz angażują się w ich treść.

 

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – INSTRUKTOR

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE LWÓWKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSTRUKTOR

 Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. wykształcenie minimum średnie
 2.  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych poświadczone  złożonym oświadczeniem
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w formie złożonego oświadczenia,
 4. nieposzlakowana opinia
 • Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. Mile widziana znajomość języków obcych
  2. Mile widziany kurs opiekuna wycieczek
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • prowadzenie zajęć z zakresu filmowania
 • fotografowanie i filmowanie imprez
 • nagłaśnianie i prowadzenie imprez
 • tworzenie treści na stronę internetową
 • przygotowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych
 • pomoc w realizowaniu imprez od momentu planowania do zakończenia
 • współtworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • odpowiedzialność za promowanie instytucji i docieranie z informacją o ofercie kulturalnej do jak największej grupy odbiorców
 • podążanie za trendami w działalności kulturalnej
 • dbałość o powierzone mienie
 • wykorzystywanie swoich zdolności i zainteresowań w pracy z użytkownikami

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. podpisany formularz  klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 4. zaświadczenia z pkt. 1, podpunkt b i c
 5. kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
 6. kwestionariusz osobowy
 7. kserokopie świadectw pracy
 8. Przedstawienie w formie pisemnej 3 inicjatyw, pomysłów na rozszerzenie oferty MGOK

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie MGOK lub pocztą na adres MGOK al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy w terminie do dnia 5.06.2019 (tj. 14 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP oraz na tablicach ogłoszeń).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MGOK al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor MGOK pod numerem tel. 61 441 44 49.

Do listu motywacyjnego należy dołączyć formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Link do BIP MGOK Lwówek:
http://mgoklwowek.bipstrona.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/583/ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko__instruktor_mgok_lwowek

Bicie rekordu Guinnessa na lwóweckim Rynku!

11 maja 2019 r. wraz z organizatorami III Wilczego Zlotu Motocyklowego zapraszamy na lwówecki Rynek! O godzinie 15:00 nastąpi próba pobicia światowego rekordu Guinnessa w paleniu gumy motocyklowej!

Wydarzenie na Facebooku i trzydniowy plan zlotu – KLIKNIJ TUTAJ

 

Uroczystości 3. Maja w Lwówku

W Narodowe Święto Konstytucji 3-go Maja zaproszeni goście, delegacje i oczywiście mieszkańcy Lwówka zebrali się w pod kościołem parafialnym tuż przed godziną 19:00 by wspólnie uczestniczyć we mszy świętej w intencji Ojczyzny. Jednocześnie w wydarzeniach tego dnia uczestniczyli strażacy ze wszyskich jednostek na terenie gminy Lwówek, by w wigilię św. Floriana uroczyście obchodzić Dzień Strażaka.

Tradycyjnie, po mszy świętej odbył się przemarsz 3-majowy w okolice pomnika Wdzięczności. W harmonogramie oficjalnych uroczystości znalazło się przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Piotra Długosza, przemówienie Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP we Lwówku Marka Chojnackiego oraz uroczyste złożenie wiązanek przez liczne delegacje. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała niezastąpiona Lwówecka Orkiestra Dęta, która poza hymnem Polski zagrała również „Odę do radości” z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Następnym punktem wieczoru był przemarsz na lwówecki Rynek, gdzie wszyscy uczestnicy obchodów poczęstowani zostali wojskową grochówką. O godzinie 21:30 – gdy światła na rynku zgasły odbyło się wyjątkowe widowisko – „Historia niepodległej Polski” w laserach. Wokół zabytkowego zegara zebrali się mieszkańcy, którzy mieli okazję przypomnieć sobie historię Polski od początku jej istnienia, po czasy współczesne. Jednocześnie na ekranie pojawiło się kilka minut dotyczących historii Lwówka. Autorski program przygotowała pani Irena Kmieć.

 

Za pomoc w organizacji wydarzenia dziękujemy:

 • Komendantowi Gminnemu OSP we Lwówku wraz z jednostkami
 • V Drużynie Harcerskiej im. Janka Bytnara we Lwówku
 • firmie GS Lwówek

GALERIA ZDJĘĆ kliknij tutaj

 

Karol Big Band i przyjaciele

Wspólny koncert Big Bandu oraz artystów pochodzących z terenu gminy Lwówek odbył się 12 kwietnia 2019 roku. Tego wieczoru na scenie zaprezentowało się 10 muzyków oraz 29 wokalistów, a to wszystko pod muzycznym kierownictwem Karola Rogacza. Warto wspomnieć, że zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że odbyły się dwa koncerty. Pierwszy o 18:30, a kolejny o 20:30. W ten piątkowy wieczór frekwencja wyniosła prawie 300 osób. Zaprezentowany program był niezwykle szeroki, od wczesnych utworów Bjork, przez Roya Orbisona, po Czesława Niemena. Na scenie wystąpili: Agnieszka Pokorska, Albatross, Bartłomiej Czekała, Julia Lisek, Lwówianki, Mała Grupa Społeczna, Marek Suliga, Martyna Kaczmarek-Rogacz, Michał Rogacz, Paula Nowak, Ryszard Bochna, Ryszard Loba, Szymon Konieczny i Maciej Świtała, Weronika Pluskota. Nad przebiegiem wydarzenia czuwała Edyta Kaczmarek-Rogacz w roli konferansjera. Wokalista zespołu Modesta Pastiche zaśpiewała również finałowy utwór. 

Artyści po każdym z koncertów nagrodzeni zostali owacjami na stojąco…

 

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować osobom i firmom, które wsparły organizację wydarzenia:

– firma Bartex

– cukiernia GS Lwówek

– kwiaciarnia pani Marii Wyrwał, Lwówek

– kwiaciarnia Alicja, Lwówek

– kwiaciarnia Miętowy Rumianek, Lwówek

– kwiaciarnia Lobelia, Lwówek

– firma Eurowood, Józefowo

– Przemysław Mroczkiewicz, Lwówek

– restauracja „Rynkowa”, Lwówek

– salon fryzjersko-kosmetyczny „Visage” J&M, Lwówek

– zakład produkcji opakowań „OL-PAK”, Lwówek

– pizzeria Filmowa, Lwówek

– Nowotomyski Ośrodek Kultury, dyrektor Beata Baran

– Biblioteka Publiczna w Lwówku, kierownik Anna Czekała wraz z zespołem

– firma Pyrkowa.pl

 

GALERIA ZDJĘĆ kliknij tutaj